Zelf de processierups bestrijden: lees hier hoe!

Zelf de eikenprocessierups bestrijden? Het kan! MarketOnWeb stelt een speciaal samengestelde set voor waarmee je zelf aan de slag kan om nesten van de eikenprocessierups te verdelgen. In dit blogbericht lees je hoe deze set eenvoudig kan gebruiken en waarom het belangrijk kan zijn om nesten zo snel mogelijk te verwijderen. 

Hoe herken je de eikenprocessierups?

Zowel de volwassen vlinder als de rups worden eikenprocessierups genoemd. Met zijn bruine voorvleugels en lichtere achtervleugels is de volwassen vlinder vrij onopvallend. De rups heeft een oranjeachtige kleur wanneer ze net uit het ei komen. Naarmate ze groter worden veranderd de kleur stilaan in grijs met lichtgekleurde flanken en de opvallende, lange, witte haren (dit zijn geen brandharen). De rupsen verplaatsen zich voornamelijk 's nachts, op zoek naar voedsel, waarbij ze in lange stroken dicht bij elkaar voortkruipen. Het is aan deze manier van verplaatsen dat ze hun naam danken. Een ander belangrijk herkenningspunt is dat je ze alleen zal tegenkomen in eiken, aangezien dit de waardplant is van de eikenprocessierups. 

Bekend door brandharen

Het zijn de brandharen van de processierupsen die voor problemen kunnen zorgen in de maanden mei, juni en juli. Elke rups heeft honderdduizenden miniscule brandhaartjes (0,2 - 0,3 mm), die een actief verdedigingsmechanisme vormen tegen vijanden. Bij bedreiging schieten ze deze pijlvormige haartjes af. De haartjes kunnen gemakkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. Dit kan leiden tot slikstoornissen, ademhalingsstoornissen en een geprikkeld neusslijmvlies. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen nadelige gevolgen ondervinden als ze in contact komen met de rupsen. De haartjes zijn bestendig tegen hitte en koude en kunnen zes jaar nadat ze werden gevormd nog voor overlast zorgen. Let daarom extra goed op bij het verwijderen van verlaten nesten, want ook deze zitten nog vol met de microscopisch kleine haartjes!

De cyclus van de eikenprocessierups

Rond het eind van de zomer verzamelen de volwassen vlinders van de processierups zich in de eiken om te paren en eitjes te leggen. Deze eitjes komen in de daaropvolgende lente (april-mei) uit. Eind april, begin mei komen de eerste eitjes uit. De rupsen vervellen een zestal keer voordat ze volwassen zijn. Vanaf de derde vervelling verschijnen de minuscule brandhaartjes op hun rug. Vanaf juli verpoppen de rupsen zich en groeien ze uit tot nachtvlinders, waardoor de cyclus herbegint.

Hoe bestrijd je de eikenprocessierups met set van MarketOnWeb

De eikenprocessierups rukt steeds meer op in Nederland en België en kan voor overlast zorgen. Het is dus niet verwonderlijk dat je de rupsen in je tuin wilt verdelgen alvorens je last krijgt door contact met de irriterende brandharen! Door vroegtijdig ingrijpen kan je soms een plaag voorkomen. MarketOnWeb biedt een set aan die speciaal is samengesteld door vakspecialisten en het mogelijk maakt om zelf de eikenprocessierups te bestrijden! De set bestaat uit een druksproeier, een telescopsiche steel met vernevelaar (lengte naar keuze), KB 10 ME Insecticide (100 ml),  KB Multisect Insecticide (200 ml) en een waterslang. Dankzij de uitschuifbare steel geraak je snel en veilig tot bij elk nest dat je wilt bestrijden. De nesten van deze rupsen bevinden zich immers vaak hoog in de eikenboom. Wanneer de rupsen dood zijn kan je ze voor de zekerheid ofwel wegzuigen ofwel begraven op een plaats die gedurende acht jaar onaangeroerd blijft. Dan zijn de brandharen zijn dan zeker afgebroken.

Welke extra maatregelen kan je treffen tegen de eikenprocessierups?

  • Plaats eind augustus enkele mottenvallen rond de eik om hun aanwezigheid in kaart te brengen. Zo kan je de mogelijke overlast van het volgende jaar reeds voorspellen. 
  • Het is geweten dat bv. de koolmees graag eikenprocessierupsen en zelfs de poppen ervan eet. Dit zorgt voor een natuurlijke bestrijding. Hang mezennestkastjes in de eiken op om deze vogels te lokken.